• Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Wzór formularza znajdziesz poniżej.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
Nanoo Printers Sp. z o.o.
Park Naukowo Technologiczny w Ełku
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, wówczas sami odbierzemy reklamowany produkt od ciebie.

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru jezeli towar nie jest objęty ograniczeniami dot. zwrotów. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Nanoo Printers Sp. z o.o.
ul. Gen. W.Sikorskiego 166

18-400 Łomża

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat: NANOO PRINTERS SP Z O.O. ul.Gen.W.SIkorskiego 166, 18-400 Łomża

Ja/My(*) ................................................................................................................................
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

umowy dostawy następujących rzeczy(*).

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ....................................................................................

..............................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

..............................................................................................................................................
Adres konsumenta (-ów)

 

.............................................
Podpis konsumenta (-ów)
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

.............................................
Data
(*) niepotrzebne skreślić